Try RadioCut Premium. It's ads-free! :)

Episode 290: "Revelation"

Logo

September 19, 2022 06:44

00:00 / 59:59

18 plays

May iba’t-ibang klase ng pag-ibig at hindi lahat ng ito ay dapat na
pinaglalaban, lalo kung sa simula pa lang ay mali na ito. Dahil maagang
naulila sa ama, kinailangan ng mama nina Josh at Aira na magtrabaho sa ibang
lugar para matustusan ang kanilang pamilya. Dahil magkasamang lumaki, naging
malapit nang husto ang magkapatid. At sa kanilang pagtanda, kasabay na
umusbong ang pag-ibig ni Aira sa taong hindi pwede. Pakinggan ang kwento ni
Aira sa Barangay Love Stories. Read more
{"autoscroll": false}
23:59 00:59
---
v2014-10-10T03:29:58+00:00barangay-LS-97-1-fm-podcast
3600

We are sorry, audio play could not be started. Please try again in a few minutes

Send us the error detail
  • barangay-LS-97-1-fm-podcast
  • 1412910000
  • https://chunkserver-do.radiocut.site
  • podcastepisode
  • /radiostation/barangay-LS-97-1-fm-podcast/has_recordings_at/1412910000
  • 0
  • Asia/Manila
  • 480
  • /pcastepisode/playing/476992/

We're sorry. We do not have this radio recordings for the time requested. You can click on 'Change' to go to another day or time. This radio is recorded Lun-Dom 0-23:59


--:-- → --:-- (0 s)
The cut starts from the position where you clicked Cut, marked with the icon [ and ends at the current position (@) when you "Save" or you may also clic on "Mark end of cut" and continue listening to the radio while filling up the form fields to then "Save".
Please enter a descriptive title for the audio cut
Please enter a more detailed description for the audio cut
Separate tags with commas (,)
Uploaded image size must not exceed 50kb
To create hidden or private cuts you must have a premium account
Get a premium account now
The cut should be at least 5 seconds long