Try RadioCut Premium. It's ads-free! :)

Episode 241: "Buntis"

Logo

October 04, 2021 04:25

00:00 / 58:13

42 plays

Hindi madaling limutin ang pag-ibig na buong akala mo ay totoo na. Kaya
minsan, kahit masakit, pipilitin mong magtiis maisalba lamang ang pag-ibig na
ito. Ganito ang nangyari kay Jessa, nang makilala niya si Raul binigay niya
ang sarili niya nang buong-buo sa pag-aakalang siya na ang natatanging pag-
ibig para sa kanya. Ngunit nang malaman ni Raul na menor edad pa lamang si
Jessa, ilang ulit niyang sinubukang itigil ang lihim nilang relasyon ngunit
mas humigpit lang ang kapit ni Jessa sa kanya. Hanggang sa wala na siyang
ibang magawa kun'di itanan si Jessa para maitago ang pagbubuntis nito. Masaya
na sana si Jessa dahil akala niya pananagutan siya ni Raul pero mas hihirap
lang pala ang sitwasyon lalo na nang ipakilala sa kanya ang misis ni Raul.
Pakinggan ang kwento ni Jessa sa Barangay Love Stories. Read more
{"autoscroll": false}
05:06 06:04
---
v2014-10-04T08:35:45+00:00barangay-LS-97-1-fm-podcast
3494

We are sorry, audio play could not be started. Please try again in a few minutes

Send us the error detail
  • barangay-LS-97-1-fm-podcast
  • 1412410000
  • https://chunkserver-do.radiocut.site
  • podcastepisode
  • /radiostation/barangay-LS-97-1-fm-podcast/has_recordings_at/1412410000
  • 0
  • Asia/Manila
  • 480
  • /pcastepisode/playing/363109/

We're sorry. We do not have this radio recordings for the time requested. You can click on 'Change' to go to another day or time. This radio is recorded Lun-Dom 0-23:59


--:-- → --:-- (0 s)
The cut starts from the position where you clicked Cut, marked with the icon [ and ends at the current position (@) when you "Save" or you may also clic on "Mark end of cut" and continue listening to the radio while filling up the form fields to then "Save".
Please enter a descriptive title for the audio cut
Please enter a more detailed description for the audio cut
Separate tags with commas (,)
Uploaded image size must not exceed 50kb
To create hidden or private cuts you must have a premium account
Get a premium account now
The cut should be at least 5 seconds long